Dato: 17. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Holsteinborg 17 December 1865.

Kjære Frøken Ørsted!

Det er i Dag netop otte Dage siden jeg forlod byen, i al den Tid har jeg Intet hørt om Deres Moders Befindende, jeg vil haabe at det gaaer stadigt frem til det Bedre, men helst vilde jeg høre det vist. Et Brev fra Dem, om De har Tid til et saadant, finder mig paa Basnæs ved Skjelskjør.

Der over tager jeg imorgen, efter at have tilbragt otte hyggelige Dage paa det smukke Holsteinborg. Jeg forlod Kjøbenhavn forrige Løverdag og naaede om / Eftermiddagen Sorø, hvor jeg hos Fru Ingemann blev til opad næste Formiddag. Hun er endnu saa sjælelig ungdomsfrisk, men hendes Hørelse er desværre i den Grad taget af at det er meget vanskeligt at føre en Samtale; Navne og de vanskeligste Ord skriver man paa en Tavle, men ogsaa hendes Syn er svækket, saa at hun ved Lys har Vanskelighed ved selv gjennem Forstørrelses Glas, at læse det Skrevne.

Fra Holsteinborg kom en god lukket Vogn til mig - opvarmet ved koghedt Vand i en Fod-Kasse, Solen skinnede ind til mig, Blomster havde jeg fra Fru Ingemann og Blomster fra Holsteinborg laae / som Hilsen i Vognen, saa at jeg ret kunde prise Sommer. Modtagelsen her var saa hjertelig; mine Stuer saa pyntelige; et helt Blomster-Flor staaer foran mit Skrivebord; fra min Dagligstue kan jeg gaae lige ind paa Kirkens Galeri; Orgelklangen lyder ind til mig. I Haven blomstrer endnu Roser og Violer; ude paa Stranden ligger en stor Svaneflok og synger i den tidlige Morgen, her er smukt, her er godt, havde jeg et saadant stadigt Hjem, jeg troer da jeg kunde undvære at Reise. Nu vil / jeg snart høre fra Lissabon og da maa det afgjøres om jeg kommer afsted eller ei i denne Vinter; jeg tænker at komme til København en af de første Dage i Januar og skal jeg afsted, da at tage Fart den 12 eller den 14de. Hils nu kjærligt Deres Moder, Deres Broder Nicolai og hans elskværdige Kone, hils alle Scharlings. Forchhammers Død overraskede mig! det er forunderligt hvor mange der i den sidste Tid kaldes bort, man maa nok være paa Post med sig selv! - Et godt og glædeligt Nytaar.

Hjerteligst

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted

Adresse: Fru Conferentsraadinde B. Ørsted

Nørregade ligefor Indgangen til Frue Kirke i Kjøbenhavn

fra H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 88-89)