Dato: 15. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 Decemb 1865.

Kjære Fru Ingemann!

Inderlig Tak for det trofaste Venskab De forunder mig! det var mig en saadan Glæde at see Dem og være hos Dem! saamange kjære Erindringer fornyedes der ved! det er saa deiligt at see milde Øine, de give tidt meer end Ord og Tale; ogsaa Deres Sophie glædede det mig at see, trofast i/ sin Hengivenhed for Dem. Reisen til Holsteinborg var ikke besværlig, jeg sad i en god Vogn og havde et stort Varme-Bækken med kogt Vand i, staaende paa Bunden, jeg havde de Blomster jeg fik hos Dem og der til endnu en stor Bouquet fra Grevinde Holstein; Solen skinnede ind til mig, jeg syntes det var ganske sommerligt. Her er endnu saa smukt paa Holsteinborg, Roserne blomstre endnu nede i Haven, / og udenfor ligge paa Vandet, i hundredviis, vilde Svaner, der synge Morgen og Aften. Paa Løverdag reiser jeg til Basnæs, (Breve der til mig, gaae over Skelskjør). Jeg bliver der Juul og Nytaar over og haaber i den Tid at erholde Efterretninger fra Lissabon der give mig Mod til, lidt ind i Januar, at flyve afsted!

Tak for hver venlig Tanke i det gamle Aar, / Gud glæde, styrke og velsigne Dem! gid et nyt og godt Aar for os Alle rulle op, dog lad os, i hvad det end bringer, kunne takke Gud.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 289, billed 6787-90)