Dato: 5. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 December 1865.

Kjære Fru Ingemann!

Allerede paa Søndag ventes jeg paa Holsteinborg, men jeg kan ikke flyve Sorø forbi uden at have seet Dem kjære Fru Ingemann, jeg haaber at De er vel, og altsaa er det min Bestemmelse at tage fra Kjøbenhavn paa Løverdag den 9de. Jeg gaaer med Middags Toget og er altsaa i Sorø omtrent Klokken 4 om Eftermiddagen, næste Formiddag er der Klokken Il en Vogn efter mig; vil De ikke nok see mig? Jeg har da en heel Aften og en Formiddags Time at kunne tale med Dem. At mit Besøg ikke bliver længere ligger i at jeg ikke før paa Løverdag kan forlade Byen, / og at man paa Holsteinborg har bedet mig komme noget tidlig netop Søndag, da Greven Dagen derpaa tager ind til Byen i sine Anliggender. Hører jeg ikke fra Dem Kjære Fru Ingemann til Fredag Morgen, da veed jeg at De venter mig Løverdag Eftermiddag. Vil De hilse Deres Sophie fra mig.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

E.S

Jeg boer i Hotel d'Angleterre.

/ [På bagsiden af brevet:]

To Gange har jeg i Dag været paa Amalienborg for at - [ufuldendt sætning]

Paa Deres Andragende, som jeg har forebragt, har jeg erholdt et venligt, men bestemt Afslag.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 655-57)