Dato: 3. oktober 1865
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Käre Van!

Tisdag d. 3. Okt. 1865.

Jag sökte Dig i går, for att nämna hwilka som komma att utgöra wårt lilla Middags-Sällskap i morgon, nemligen Kongl. Bibliothekarien Rydquist (vår Jakob Grimm), Riks-Antiquarien Hildebrand (vår Thomsen), Kongl. Arkivarien Bowallius (vår Wegener), Skalderna "Talis Qualis" Strandberg (Byrons Öfwersättare), C. G. Strandberg (Anakreons Öfwersättare), Sander (som redan är Dig personligen bekant), och Dahlgren (som författat ett National-Lustspel, hwilket gifvits 130 gånger, öfwersatt Calderon, & c.). Du ser, gästerna äro ej många, men utwalda. Altså wälkommen i morgon Kl. 4, till

Din gamle vän

Beskow .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost