Dato: 1. oktober 1865
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Söndags Morgon, 1 Okt. 65.

Bäste Vän!

Då Du nyligen hört "Le Domino noir" och måhända icke besöker Theatern i afton, tillåter vi oss fråga, om Du villa skänka oss det nöjet att taga en kopp The hos oss, aldeles en famille, så att ingen toilette ifrågakommer. Är Du hindrad i afton, så hoppas vi en annan gång ha det till godo, så att min hustru får det nöjet at se Dig.

Din tillgifne

Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 425, billed 7137)