Dato: 24. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Juli 1865

Kjære Hr Munch

Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Frue. Een af mine hollandske Venner Digteren Kneppelhout med Kone og Svigerinde besøger iaar vore nordlige Lande og glæder sig ved at kjende Naturen her og de Skjalde som gjengive den. Jeg tillader mig herved at føre ham til Dem og derved ogsaa at bringe mig selv i Deres venlige Erindring.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57. 35)