Dato: 3. maj 1865
Fra: Georg, Jorge Torlades O'Neill   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lissabon den 3. Mai 1865

Min kiære og gamle Venn,

Jeg emodtog Deres estimerede Brev igiennem Hr. Ruben og gjorde alt for at være ham behagelig jeg forbliver fremdeles ganske til Deres Disposition og ønsker især hierteligen, att De skulde komme til Lissabon for att kunde vise Dem Cintra og dens skione Møer! som skulde endnu mere beære at blive besunget af den store Digter fra Norden, Min Broder Josph boer altid i Cintra og det vil være os en sand Fornøielse att see Dem igien. Joseph og Jeg regner os altid som Danske og det er sikkert at

Mai a Cousa que mais gosto tenha

Do que ver gente nossa en terra estranha

[Intet er kærere end at se gode Venner i fremmed Land]

Jeg kan forsikke Dem att vaares lille Portugal er et meget interessant Land og att det vill wære for Dem en behagelig Reise att foretage. - Jeg lever paa landet paa en smuk belikenhed og De vill have et wærelse der med den ebedste Udsigt. - Det er en afgiordt Sag De kommer til Lissabon alma y adelante [med fremstrakt Sind] - ce n'est que le premier pas qui coute - og jeg venter Dem les bras ouverts. Een Bard's bagage maa ikke wære tung: een harpe! og resten finder man hvor man kommer. - Jeg omfavner Dem hierteligen og wenter Deres behagelige Svar.

Deres hengivne Wenn

Jorge T. O'Neill

Tekst fra: Solveig Brunholm