Dato: 28. april 1865
Fra: Athalia Schwartz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Hr Professor!

Deres to venlige Visiter, der fulgtes ad i en Konvolut, har jeg rigtigt modtaget, og det med saameget større Fornøielse, som De i saa lang Tid har været usynlig for mig. Jeg beklager meget, at De ikke fik al den Glæde, de kunde og burde ventet af Deres "Spaniere", jeg har ved Læsningen kun end yderligere faaet min Overbeviisning om, hvor meget Smukt og Godt derer gaaet tilspilde ved Fremstillingen, bekræftet. Men det er nu engang det dramatiske Værks Skjæbne, at det er afhængigt af deres Talent, Sands for dets Særhed, som skulle bære det ud i Verden - hvor ganske omtaledes intet Hermanias Kole ikke blevet i Fru Heibergs Hænder! Men intet ... : men det er den Forbandelse, der klæber ved Middelmaadigheden - mildest talt - at denikke alene selv Intet kan skabe, men at den ogsaa .... terer det Sceneegnede og Store.

Modtag min gentagede Tak for deres Opmærksomhed.

Deres forbundne

Athalia Schwarz

Christiansro, Strandveien 17

April 28, 1865.

S.T.

Hr. Professor H.C. Andersen R.D.

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB affoto 5636)