Dato: 5. september 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Hammerich
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5te Sept: 1864.

Kjære Hr. Professor Hammerich!

Hjertelig Tak for Deres venlige Indbydelse til imorgen, men jeg kan desværre ikke komme, da jeg tidligere har sagt Ja til en lignende. Hils Deres Frue, Datter og vore svenske Venner, jeg havde saa gjerne været hos Dem. Saa snart jeg kommer ud til Emilie-Kilde tillader jeg mig strax af aflægge en Vesit i deres landlige Hjem og gentager min Tak for Deres Velvillie mod mig.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 167)