Dato: 26. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Basnæs den 26 Juni 1864.

Kjære Ven!

Seer Du hvilket Menneske jeg er! her har Du første Act af Saul! længe varede det før den kom, men med eet knaldede den af! vær saa artig! læs, tag en Afskrift, gjerne vil jeg om nogen Tid have mit Manuskript igjen. Tænk Dig nu ind i de her antydede Characterer; meget længes jeg efter at fortælle Dig Gangen i de fire efterfølgende Acter, thi nøiagtigt mindes Du dem neppe; gjerne vilde jeg ogsaa tale med Dig om denne første Act, som jeg naturligviis i mine Tanker har komponeret og sjunget indvendigt. Davids Sang: "Ud i Leiren", har jeg tænkt mig, at Melodien til dette Vers ogsaa underlægges det Næste han synger: "Hos de raske Vaabendrenge", det er ganske samme Metrum om end Stropherne her glide i hinanden, det Melodiske maatte kulminere i Slutningen: "Kraftig Længe toner Klangen, der er Lædskedrik i Sangen"! hvilke Stropher derpaa Saul gjentager. Dette er naturligviis kun et Vink, Du gjør hvad Du vil! ligesaa er det med Besætningen, uagtet jeg ikke kan tænke mig den anderledes end her; Steenbergs Personlighed er for David, men maaskee Sangen fordrer / at Steenberg og Jastrau bytte Roller, helst ønsker jeg dog Steenberg som David og ubetinget Sauls Rolle givet af Nyrup; Zillas Moder var en Hex ligesom Datteren. Saul lod Hexene komme paa Baalet, derfor er Zilla vred. Det gamle bibelske Seiers Omqvæd:

Tusinde dræbte Kong Saul,

David ti tusinde slog",

maa vi beholde, men jeg har sat det om saaledes at det lyder rigtigere om vel ikke saa smukt som i den bibelske Gjengivelse. Da Stykket bliver fem Acter er det nødvendigt at hver Act holdes saa kort som mueligt, men er der Fordringer Du har, da kom med dem.

Hils Fruen!

din H.C. Andersen

Komponisten

Professor I.P.E Hartmann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 179)