Dato: 31. januar 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Gade, f. Stæger
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 Jan 1864

Kjære Fru Gade!

Jeg er saa forkjølet at jeg ikke i Dag kan have den Fornøielse at læse for Dem og Deres, men naar jeg føler mig bedre, om nogle Dage, er jeg ganske til Tjeneste. Min hjertelige Hilsen til Deres Mand, Moder, og min lille Ven Felix.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 113)