Dato: 24. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Josephine Jensen
Sprog: dansk.

Basnæs den 24 December 1863

Til Josephine Jensen

Ved den tidlige Afreise har jeg glemt flere Sager, ogsaa nogle Papierer, men Alt maa nu blive liggende til jeg kommer hjem; sørg imidlertid for at Ingen unden De selv kommer paa Værelset, da skrevne Sager ligge baade paa Bordet og i Sophaen, desuden alle Skuffer staae aabne. Reisen herud var ikke behagelig og meget langsommelig. Banetoget der skulde være indtruffet Aftenen forud mødte vi først op paa Formiddagen ved Ringsted, Træer og Telegraph-Stænger vare i Stormen blæst om, megen Ulykke skeet, det vil sige med Qvæg der var dræbt ved omblæste Stald-Længer. /

Jeg bliver her paa Basnæs vistnok Nytaarsdag over; men skal tidligere end jeg kommer, sende Brev derom at Alt kan være istand hjemme; og der desuden kan være indkjøbt hvad jeg behøver til Aften og Morgen, Sukker & - I Dag er Veiret smukt; da jeg kom igaar stod den halve Have under Vand, saa høit var Havet steget; i den lille By Skjelskjør havde Gaderne været under Vand.

Hils Deres Mand naar De skriver ham til. En glædelig Juul for Dem og Deres Børn! Breve som indtræffe, ikke Tiggerbreve, sendes til Etatsraad Collin, der besørger dem til mig.

H. C. Andersen.

E. S.

Husk at Fru Anholm faaer Dagblad og Illustrerede Tidende./

Den lille Urtepotte med den afrikanske Kactus, maa De endelig sørge for ikke staaer i et koldt Værelse, nu det fryser om Natten, thi da vil den gaae ud, sæt den ind i Deres Stue, men see til at den ikke knækker. Den behøver ikke Vand.

[Udskrift:]

Til Madam Josephine Jensen

hos Fru Anholm, Nyhavn 67,

anden Sal.

Kjøbenhavn

Dette Brev

Anbefales

Fru Hartmanns Godhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1057-60)