Dato: 11. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 11 December 1863

Kjære Fru Ortved!

Inderlig Tak fordi De saa venlig har mig i Tanke og vil forunde mig en god Plads i Kirken, men man har sagt mig at denne bliver lukket naar Sørgetoget er traadt ind, at der ikke er Rimelighed for at kunne komme ud naar man vil, dersom det er Tilfældet tør jeg ikke vove mig derhen. Jeg er i de sidste Dage saa betaget og halvsyg, at jeg derfor vist gjør rigtigst i at give Afkald paa Deres venlige Tilbud. Fra Hartmanns har jeg mange Hilsener; nu er Sørge-Kantaten færdig; jeg har skrevet det "Farvel" som synges ved Vesterport. Heise har til dette / componeret en smuk Musik. Alle mine Arbeider ligge nu hen, jeg kan ikke bestille noget, men med Guds Hjælp, bliver vel Tiden lysere. Søndag otte Dage tænker jeg paa at tage lidt til Basnæs for at tilbringe Julen der. Hils Deres Mand paa det hjerteligste og seer De Hr Kornerup da bring mig i venlig Erindring.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfiklmscan 78, 323-27)