Dato: 9. november 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbhvn. 9/11 63.

Høistærede Hr Professor og kjære Hr Ven!

Vi haabe paa, ja vi stole næsten paa, at den verdensberømte Mand i 15 Morgen Middag (: Tirsdag:) tager sit Behov ,af Middagsmad ved vort ringe Bord, og at han tilmed tager tiltakke med, hvad Huset kan byde.

Jeg takker for »Spanien« og reiser for Øieblikket til Valencia.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost