Dato: 29. oktober 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Frands Peter Neidhardt
Sprog: dansk.

Torsdag-Aften den 29 Oct 1863

I Formiddags talte jeg med Hr Professor Holst og han sagde at det var hans Bestemmelse, nu i Aften at reise bort et par Dage, men det var ingen Vished og bad mig derfor sige til Dem, at var han ikke afreist, da vilde De morgen (Fredag) Klokken eet finde ham i Casino, hvor han har sit eget Værelse, Som Directuer; skulde det være Tilfældet at han var afreist, hr Regisseur Rasmussen vil sige Dem det, da venter Professor Holst Dem, samme Sted, Tirsdag Klokken eet.

Deres H. C. Andersen.

Til Hr Neidhardt! /

[på bagsiden, ikke HCAs håndskrift: - dette er altså til Laage-Petersen]

Da det ikke er lykkedes mig at sende Dem Inscriptioner af Værd, sendes istedetfor, uagtet jeg ikke veed om de er Autographsamler, Underskrifter af Skønaander med hvem jeg er kommet i Berøring nemlig H.C. Andersen, Mads Hansen, Høedt, Hultmann, Robert Watt.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 273, biled 6734-35)