Dato: 28. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophus Bojesen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør

den 28 Juli 1863

Kjære Hr Kammerjunker Bojesen!

Det er jo deiligt at De med Deres unge Frue flyver lidt ud i Verden, og mig har det fornøiet i den Anledning at faae Brev fra Dem. Genf er det dyreste Opholdssted i Schweitz; den Pension jeg fremfor alle der vil anbefale Dem er hos Madam Achard, som boer hvor Dampskibene lægge an, lidt høiere oppe forbi det store Hotel Metropole, Indgangen er ikke fra Sø-Siden men Gaden bag ved disse Huse; efter denne Beskrivelse vil De nok finde det, men skriv forud til / Madam Achard at De og Deres Frue kommer; Prisen var, da jeg boede der, for Alt, uden Vask, 7 Frank daglig ud til Gaden, 8 Frank ud til Søen; jeg var særdeles tilfreds og var der i det bedste Selskab; hils Fru Achard fra mig, siig at De er en Ven af mig, at jeg har anbefalet Dem hendes Huus og naar De er der saa hils den elskværdige Datter Maria; boer endnu en Ung Pariser, Baron [overstr: My??] der, saa giv de hjerteligste Hilsener, han var særdeles opmærksom, dannet og elskværdig! Jeg vil imidlertid foreslaae Dem at De tilbringer nogen Tid ude paa Landet, forkorter Opholdet i Genf og bliver en 14 Dage eller tre uger ved Genfersøen paa det smukkeste og billigste Sted, nemlig i Montreux, der er en god Pension hos Maadam Depalens, hvor De har Alt, / uden Viin og Vask for 8 Frank daglig, de boer der i den deilige Natur og træffer ligeledes godt Selskab. Bring Madam Depalens en Hilsen fra mig og fra Etatsraad Collins vi vare der særdeles tilfredse. Er der ikke Leilighed i Huset, da findes flere Pensioner i Montreux, jeg var meget tilfreds i Hotellet Svanen hvor jeg boede "i Pension" og betalte daglig 5 Frank. Service maa De alle Steder endvidere ud med og den er daglig for hver Person ½ Frank. Jeg veed ikke hvorledes De lægger Deres Reiseplan, jeg vil raade Dem til at flyve snarest afsted over Nord-Tydskland, ikke blive i det dyre Hamborg; strax naar De kommer til Altona, da fra Banegaarden at kjøre ned til Dampskibet og endnu samme Aften naae Hanover, er det for trættende, / da bliv i Banegaards Hotellet i Altona og kjøre en Vesit-Fart kun til Hamborg, fra Hanover vil jeg foreslaae Dem at gaae til Nyrnberg, derfra til Münchenog over Lindau ind i Schweitz; derfra naaer De i een Dag paa Jernbane Ragatz hvor De har den meest maleriske Natur. Herfra over Chur til Como, Mailand &, eller De fra Hanover tager til Frankforth og Basel, og da til Zurich, boer i Bauers Pension ved Søen, og seiler over den til Ragatz - eller tager fra Zürich til den lille By Horcken derfra med Deligense til Zug, hvor De finder Dampskib til Arth bestiger der Rigi og kommer næste Dag ned til Vierwaldstädter Søen, seiler til Brunnen, boer der en Dags Tid og seiler ned til Fluelen hvor De finder Diligense til Como & eller De fra Baseltager paa Jernbane til Zürich og efter at have beseilet Vierwaldstädter / Søen gaaer med Deligensen fra Zürich over Brunick til Interlaken, derfra Udflugt paa Søen til Gießbach, og saa fra Interlaken med Vogn til Grindelwald og Staubbach, hele Sceneriet har jeg søgt at give i mit Eventyr: Iisjomfruen . Fra Interlaken seiler De til Thun og med Jernbane over Bern naaer De Freiburg hvor De skal boe i Hotellet tæt ved Hængebroen, det er er mageløst storartet Skue. Herfra Deligense til Vevay hvor De har Jenbane paa 1/4 Time til Montreux og paa to Timer til Genf; fra Montreux kan De gaae over Simplon til Lago magiore, boe der i Hotellet paaa selve Øen, og med Dampskib og Jernbane naae Mailand. Hvad Synes Dem om herfra at gaae til Turin og tilbage over Mont Cenis til Genf? / Preusiske Sædler (8 Sk. dansk) kan De bruge ind i det tydske Schweitz til den øvrige Reise i Schweitz og Italien "Napoleons". Hos Hansen paa Høibro-Plads bytter De bedst. Kredit-Beviser fra Kredit Banken er meget beqvemme at føre med, men noget dyre.

Nu ønsker jeg at mine Oplysninger maa være Dem og Deres Frue til nogen Nytte og ønsker Dem en lykkelig Reise.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 310-15)