Dato: 13. juli 1863
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skovsborg-Kro 13.7.63.

Som Du af Overskriften vil see, sidder jeg i Skovs borg Kro iaften, og som Du af »Skriften« vil kunne see, er mit lille usle Værelse oplyst af en elendig Tællepraas, der stadigt vil snydes. Grunden til denne underlige Situation er, at jeg nu endelig har taget (nei iværksat, thi taget har jeg altfor tidt) den Beslutning at lære lidt Botanik og af den Grund imorges reiste herud, efter at have leiet mig et Værelse her for 5-6 Dage. Peter Muller er herude og er min Læremester, Nutzhom boer jeg Dør om Dør med, og imorgen kommer Louise hertil forat være deres Gjæst i nogen Tid, saa jeg er jo godt forsørget. Tak for Brevet og Sneglene, begge vare meget velkomne. Med Hensyn til Spørgsmaalene i Dit Brev vil jeg fortælle i al Korthed, at 1°) Der er kommet Brev fra Laura Classen om, at Viggo lykkeligt og vel er kommet til sit Bestemmelsessted, fra ham selv er intet Brev kommet (hvis Du skriver til ham, saa husker Du nok at skrive stort og tydeligt), 2°) I Kassen fra Cadiz var en Pakke, der, saavidt jeg kan føle, kun indeholder nogle Castagnetter, Alt hvad der tilhørte Dig.-.

Jeg har faaet et meget langt Brev paa Spansk fra Larramendi, der for Øieblikket er i Afrika. Brevet er rart og interessant, og er skrevet baade til Dig og mig. Du kan jo faae det at »læse«, naar Du kommer hjem. Du har vel af Aviserne seet, at Kornerup har udgivet en Bog om sin Reise i Spanien; den skal være ret net skrevet.

Jeg havde havt isinde, at skrive et længere Brev, men Praasen siger nei, og jeg er segnefærdig af Træthed, saa vi ere vel begge bedst tjente med at forskaanes for mere

Din hengivne Jonas Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter