Dato: 1. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Eckardt
Sprog: dansk.

Christinelund ved Præ[afrevet højre hjørne, men: stø]

den 1ste Mai 18[63]

Kjære Ven!

Da jeg for en otte Dage siden kom her ud var det en rar Ting at finde i Skoven et enkelt Bøgetræ sprunget ud nu, med hver Dag, blive Knopperne fyldigere og Skoven grønnes i denne Morgen er det ret som om Skoven havde skynd sig, som om den vidste at det var Skiftedag og den til første Mai maatte gaae grøn i Tjeneste.

Sommeren rider i By, den deilige varme Sommer! i aar skal jeg sidde stille, De lykkelige Menneske flyver ud, flyver i Hjerte-Selskab som jeg aldrig faaer det. Lykkelige, kjære Ven! ja en Sommerdag ruller op fra Dem, haaber og troer jeg, De har vundet og fundet den De vilde, Gud give Dem Velsignelse som de har været en god Søn mod Deres Moder og en ældre trofast Ven for flere end Een af de unge. Hils Deres Brud, hun nyde med Dem ret den for hende første Udflugt i Guds deilige Verden. Før De flyver sees vi! den tyvende Mai er jeg, om Gud vil, i Kjøbenhavn. Hvorledes mon jeg vil / [afrevet hjørne]nde mig der en heel Sommer, j[eg] veed det ikke, maa kun Fred hvile over mit Fædreneland! Jeg reiser imorgen her fra Christinelund til Holsteinborg, hvor jeg bliver nogle Dage, tager da over til Basnæs, til begge Steder sendes Breve til mig over Skjelskjør, glæd mig med et Par Ord og vent ikke paa Scharff, det er Synd at plage ham, det kjære Menneske! Jeg lever aldeles tilbage i mit Reiseliv i Spanien og jeg troer at dette kommer ret levende paa Papiret; meest glødende og livfuldt er nok Farten gjennem Elche og Murzia; mine varme Smaavers skinne frem som de røde Granatblomster i Sydens Løv. Hils Deres fortræffelige Huusbestyrerinde, bring ogsaa Frøken Østerberg en venlig Hilsen; seer De andre af mine Venner da lad mig komme i Tanke. Imorgen den anden mai, faaer da Jonas Collin sine Forældre hjem, de have fra Paris lagt deres Reise over Belgien og Holland. Faderen er desværre slet ikke rask. Lev nu glad og vel! Deres hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:] Til Hr Skuespiller L. Eckardt. Garnisonspladsen No 3 i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 269, billed 6720-22)