Dato: 28. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

[meget utydelig kopi]

Cartagena den 28 Sept 1862

Kjære Frøken Ørsted!

Her i Cartagena er jeg nu paa anden Dag og venter paa et Dampskib der skal bringe mig til Malaga; kommer intet imorgen da nødes Collin og jeg at gaae den høist besværlige to Dage lange Reisevei til Alicante, hvorfra Skibsfarten er mere regelmæssig end her! Vi har imidlertid vovet denne Reise, der lønnedes ved Synet af den mest tropiske Natur; ved Elche saae vi den store Palmeskov og ved Murcia vældede Cacternes skovmæssig frem over alle Marker. Her i Cartagena er alt saa udbrændt, Bjergene ligne store gule Askehobe, ikke en Busk, ikke et Straae er at see. Igaar fik vi stegte Blæksprutter og Snegle-Suppe, men det værste ved denne var at Sneglene, de smaae almindelige laae i Masser i deres Sneglehuus, ligesom de vare tagne fra Landeveien; forresten er Maden upaaklagelig; Druerne mageløse og Melonerne smælte paa Tungen. Vi boe her i Cartagena i det første Hotel fonda del francese, men det er det ringeste Sted jeg endnu har været paa; jeg har et lille mørkt Sovkammer med Jernstænger i Vinduet og derfra Udsigt i en Brønd, fire nøgne Vægge, en Stol og et Vandfad. Fluerne stikke mig rædsomt, saa at mine Hænder er hævede; foran Sovestuen er en Slags Salon, med fire Stole et Bord og en Balkon ud til Gaden der er halv saa bred, som Peer Madsens Gang; jeg seer lige ind til Gjenboen hvor just fire Soldater dandse til Castagnetter, nede paa Gaden høres Sang, som var der en Ulykke skeet, det er Søndag, men man mærker ret i Spanien til det kirkelige Liv, som i Italien, ikke en Procession, ingen Knælen foran Alterbilleder paa Gaden; Menneskene ere venlige og opvakte, Spanien er et Land / der staaer i bedste Udvikling. Nu længes jeg meget efter Brev hjemme fra; Scharff, Eckardt og Frøken Bjerring ere de Eneste jeg har endnu her hørt fra; det er godt at jeg har Jonas Collin med, han er god og flink slutter sig ogsaa mere til mig end tidligere; Wanschers skriver han ofte til, derfra hører De maaskee lidt oftere om os. Hils Deres Moder og Søskende, hils alle Smaapigerne og glæd mig med Brev i Malaga, adresseret til vor danske Consul der. Vi boe nu kun fem Dage i Malaga, gaae strax til Granada, men efter en 14 Dages Ophold der ere vi tilbage i Malaga, for maaskee at besøge den afrikanske Kyst og dernæst Cadiz. For Sevilla er det længste Ophold bestemt. Jeg begynder nu at bryde paa det Spanske, men det falder mig ikke let, dog "nød lærer fattig Qvinde til at spinde!" siger Ordsproget. - Nu Lev hjerteligt vel!

Deres hengivne

H.C. Andersen

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted

Adresse: Geheimeraadinde B. Ørsted, Vestergade 28, Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 57-58)