Dato: 2. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Brunnen den 2 August 1862

Kjære Frøken Ørsted!

Fra Basnæs og Holsteinborg reiste jeg til Lerchenborg hvor jeg ogsaa havde det fortræffeligt, kun at Veiret var særdeles slet og jeg netop til Afreisen paadrog mig en Forkjølelse, der vilde at jeg i hele tre Dage i Roeskilde var høist lidende; havde en Hovedpine, som om hovedet var kløvet; da jeg saa kom til Kjøbenhavn, maatte jeg holde mig inde under Festlighederne da Kongen af Sverrig var der. Onsdag den 23 Juli tog jeg imidlertid med Morgentoget fra Kjøbenhavn, naturligviis efter først at have sendt Bud til Deres Moders Bopæl og der erfaret at hun og De vare i Aalborg; jeg blev hele Dagen i Sorø hos Fru Ingemann, som jeg fandt usædvanlig rask og det syntes at glæde hende meget at jeg kom; om Aftenen naaede jeg Korsøer og gik næste Morgen til Hamborg, / hvor jeg den 25de overværede Festlighederne ved Løvens Indvielse. Denne selv tager sig godt ud og Indtrykket af det hele rørte mig. Om Løverdag-Morgen tog Jonas Collin og jeg afsted og nu begyndte Varmen, vi have næsten daglig døiet 30 Grader i Skyggen og først heri Brunnen hvor vi kom den 30te, er Varmen til at udholde ved den friske Bjergluft; det er det deiligste Veir, den varme herlige Sommer! Collins vare alleredeindtrufne her, to dage før os, vi kom i et Uveir, som det Tell og Gesler prøvede [overstr: her] paa Vierwaldstädtersøen; det første og eneste Brev til mig, jeg endnu har faaet hjemme fra, er fra Frøken Bjerring i Aalborg, hun bør derfor ogsaa have Tak for det og da De er i [overstr.: her] i Aalborg, er De nok saa god at sende hende et Par Ord jeg lægger i denne Skrivelse. - Gaaer De nu / iaar til Skagen? Besøger De Deres Broder i Weyle? Hils ham og hans Kone; mange Hilsener maa De give Deres Søster og Dahlstrøm ligesom Frøkken [!] Mathilde, hun er vel en aldeles voxen Pige naar vi igjen mødes.? Deres Moder haaber jeg har det godt og at endelig Veiret er blevet lidt sommerligt hjemme; gid jeg kunde sende Dem en Stue fuld af denne friske kryddrede Bjergluft, som jeg lever i. Fru Hauch med Søn og Datter hører jeg boer paa den anden Side af Vierwaldstädtersøen, ligeoverfor Brunnen, paa Selisberg; Kossuth har været der i disse Dage siger man. Fra Brunnen reiser jeg, i Selskab med Collins, til Interlaken og derfra til Montreux ved Genfersøen, glæder De mig i Løbet af 14 Dage med Brev, da send Brevet (med fransk udskrift) til Montreu [!] ved Genfersøen (over Lausanne) saaledes at jeg i Montreux kan søge det poste restante. /

Af Aviserne veed jeg om den store ulykke med en Baad paa Limfjorden; sexten Mennesker skulle være omkomne; vare der Bekjendte i Baaden? Fortæl mig lidt herom; fortæl mig om hvorledes Festen i Flensborg omtales, jeg saa Hamborger Aviser, naturligviis udsætte paa Monumentet, det er stor Uret, Løven gjør en herlig Virkning og den hele Fest gik, som sagt, saa smukt. Lad mig høre lidt om hvorledes Deres gifte Broder har det i sit nye Hjem, send hilsener til Nicolai og alle Scharlings. Dette mig Brev er lidt magert, men jeg tænker fra Spanien skal der komme mere læseværdige Breve. Nu lev hjertelig vel og bevar mig, som altid, i venlig Tanke; det ved jeg vil ogsaa Deres Moder.

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 257, billed 6681-84)