Dato: 10. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Lerchenborg 10 Juli 1862

Kjære Fru Ortved!

Igaar maatte jeg love Lehnsgreven at jeg ikke vilde tage bort Løverdag, som Bestemmelsen var, men lægge een Dag til med Opholdet her. Jeg kommer saaledes ikke til Roeskilde, Løverdag, men først Søndag den 13de, med Aftentoget fra Korsøer. De og Deres Mand ville venligst tilgive denne lille Forandring! Med den inderligste Hilsen og Tak

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Roskilde bibliotek også lig med microfilmscan 78, 313)