Dato: 6. juli 1862
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 6.7.62.

Nu gjør Du mig næsten skamfuld, kjære Andersen. Den Sending, jeg fik imorges, slog Hovedet paa Sømmet baade ved sin Quantitet og Qualitet. Der var een udmærket Art derimellem og flere gode foruden en Del interessante Varieteter af de almindeligere Arter. Jeg har hele Formiddagen siddet og præpareret dem og er endnu ikke færdig.-. Dersom Du skulde have isinde at overraske mig ved ogsaa at samle paa Lerchenborg, saa vil jeg blot lade Dig vide, at jeg selv har samlet en Del Havesnegle der, saa dem bryder jeg mig mindre om: det er kun de almindelige baandede, jeg har samlet.-

Det var kjedeligt med Fatters Fod, skjøndt Fornøielsen havde vel neppe været stor ved at blive derude i disse Dage med 5° Varme.-. Det falder mig ind, om Du ikke af lutter Snegle-Iver glemmer at ryge Cigar; det haaber jeg dog ikke. Grev Lerche har mageløse Cigarer af alle mulige Styrker; dem skulde Du prøve.-

Mens jeg husker det: Du skal have 2 rd af mig, naar Du kommer hjem, thi Bissen har ikke villet eller kunnet afgjøre Sagen. Han siger, at han veed s'gu ikke, hvormeget det er, og det kan meget bedre vente. Skjøndt det sidste efter min Mening er Vrøvl eller dog upraktisk, har jeg ikke gjort Indvendinger.-

Louise takker for Roserne.

Din Ven

Jon. Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter