Dato: 20. maj 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Martin Christian Nicolai Lange
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 20 Mai 1862

Kjære Hr Profesor Lange!

Naar og hvor kan jeg træffe Dem herinde i Byen? Det er mig om at gjøre at tale med Dem i Anledning af min Reise til Spanien, De veed at jeg og Jonas Colin reist derhen og jeg tager allerede her fra Byen den første Juni. Dersom vi ikke mødes herinde er De da saa venlig at opskrive mig Eet og Andet der kan være mig til Gavn paa den spanske Reise, f.Ex Klimatet de forskjellige Steder. Min Plan er at komme ind i Spanien den første September, blive 14 Dage / i Barzelona, Resten af September i Valencia og Alicante; derfra til Malaga for at naae Granada, hvor man siger at der ikke er godt Veir længer end til omtrent den 20 October; da til Gibraltar og Tanger og i November Cadiz og Sevilla. December Kordova, Toledo, Madrid, hvorfra jeg midt i Januar vilde ind i Frankerige; eller synes De jeg skal opgive Madrid og blive inde i Syd Spanien December, Januar og Februar; opgiv mig den bedste Tid til de Steder jeg besøger, naar min Tid er fra 1ste September til Februar, og jeg gjerne gad komme lidt over til Africa. Veed De Eet og Andet der kan være et godt Vink til Reisen / da skriv det ned. De tilgiver at jeg saaledes plager Dem!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 204-06)