Dato: 5. maj 1862
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

5te Mai 1862.

Kjære Hr. Professor Andersen!

Boghandler P. G. Philipsen har anmodet mig om at gjøre det Forsøg at samle og udgive en poetislc Nytaarsgave for 1863.

Jeg tvivler ikke om, at en saa rig Mand, som De, jo har en Deel Digte liggende, som vente paa en beqvem Leilighed til at træde frem i Verden. Kunde nu denne af Philipsen paatænkte Nytaarsgave ikke maaskee lokke nogle af disse Deres Børn ud paa Alfarvei? De skulle blive godt behandlede og komme i godt Selskab, som ikke kan fordærve dem og gjøre Dem Bedrøvelse. Siig mig med et Par Ord, om jeg tør vente Bidrag fra Dem; og i dette Tilfælde, om De kan tilstille mig Bidraget før Deres Afreise til Spanieland? - - Min Kone undrer sig over at hun aldrig seer Dem.

Venskabeligst, hengivnest

Christian Winther

Jeg kan tilbyde dem et Honorar af 25 Rd pr. Ark, à 16 Sider, med 24 Linier paa Siden.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost