Dato: 27. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 Dec 1861

Kjæreste Ven!

Tak for det gamle Aar! Gud glæde og velsigne Dig i det nye! hvad jeg kan bidrage til din Glæde og Tilfredshed skal jeg, det er min egen Lykke! vi ere komne hinanden et godt Stykke nær i Forstaaen, ogsaa Du vil forstaae det, jeg holder af Dig som en kjær, yngere Broder! at jeg skriver / til Dig herude fra, ligger i at jeg i forgaars fik fra Bjørnson et meget rart Brev Brev, der rigtignok er svært at læse, deri staae varme, inderlige Hilsener til Dig, Ord Du maa læse selv, lad ogsaa dine Forældre læse det, men Du maa svare mig til Brevet. Her er en særdeles stille Juul, men jeg ynder denne Ro, da jeg har det saa særdeles hyggeligt og velhavende, som var jeg en ung Prinds i / Besøg. Min Musa vil imidlertid slet ikke besøge mig, men jeg haaber hun seer ind til mig inde i Byen eller naar Du og jeg flyve ud, thi vi maa flyve lidt ud naar Solen skinner, Paris maa jeg dog vise Dig, min egen kjære unge Ven! Gud bevare og velsigne Dig! Hils Moder, Fader og Viggo!

din trofaste

H.C.A.

E.S

Siig din Fader Tak for hans Brev til mig!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 12-13)