Dato: 17. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 December 1861.

Kjære Ven!

Dersom Gud vil, kommer jeg til Sorø paa Fredag den 20de, med Middags Toget og bliver til Mandag Formiddag, da vil en Vogn afhente mig til Holsteinborg. Jeg glæder mig meget til at være to hele Dage hos Dem og Deres fortræffelige Kone; jeg tager mine Stereoskop-Billeder med, da jeg har faaet et Par ganske udmærkede Gletscher og Iis-Partier fra Schweiz, desuden flere Partier fra Kjøbenhavn, saaledes Øehlenschlægers Statue, den vil interessere Deres Kone at see. Det fornøier mig at jeg træffer sammen med Pastor Zeuthen, vil De forud venligt hilse ham fra mig. / Professor Hartmann, som jeg for et Øieblik siden talte med, bad mig hilse Dem, han er særdeles flittig med »Ravnen« og. denne vil ved ham blive den deiligste Sangfugl i Operaernes Række; det er ogsaa glædeligt at vi have faaet en udmærket Tenor, en ung Mand, Hr Nyrop, der optræder som Masaniello i den Stumme i Portici; hans Debut vil finde sted i Februar, ogsaa en god Baryton skal debutere. Juleliteraturens Træ bliver hver Dag rigere, een af de seneste bedste Frugter er vistnok Plougs Digte hvoraf en tredie Deel er ny. Det er en ganske deilig Tilegnelse han har givet Christian Winther. I Dag kun dette Par Ord. Hils hjerteligt Deres Frue! snart, om Gud vil, sees vi.

Deres trofast hengivne H.C. Andersen

Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 648-49)