Dato: 12. september 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.
er næsten lig med Brev

Kjøbenhavn den 12. Sept. 1861

Høistærede!

Hjertelig Tak for den hædrende Indbydelse til Festen paa Løverdag, den har meget glædet mig og jeg sætter stor Pris paa denne Opmærksomhed og Venlighed, men jeg kan ikke taale at tage Deel i store Aften-Selskaber og har i de sidste Aar aldeles opgivet det, De vil derfor venligst undskylde mig og bringe min inderlige Tak.

Hvad Foredragene i Vinter angaae, da er jeg, som altid, beredt. Det er mig en særdeles Glæde at læse just i Arbeiderforeningen.

De vil behage nærmere at opgive / naar Foredragene begynde og imellem.

Ærbødigst Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr cand. C. V. Rimestad

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 361-62)