Dato: 30. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Sorø den 30 August 1861.

Kjære Fru Ortved!

Inderlig Tak for Deres venlige Brev og at De og Deres Mand ville see mig, jeg havde meget glædet mig der til, men De veed hvad der er skeet, gamle Collin er død, hans Begravelse er bestemt til Mandag-Formiddag; jeg maa paa Søndag være i Kjøbenhavn og er ogsaa kun lidt i Stemning til Besøg, selv hos de Venligste og Bedste, jeg beder Dem og Deres Mand, at De derfor heller, lidt senere, ville modtage mig et Par Dage og ikke nu. Fra Kjøbenhavn kan jeg altid og snart flyve ud. Hils hjerteligst Hartmannss, som jeg altsaa heller ikke faaer at see, da jeg med Morgentoget, paa Søndag, / reiser lige fra Sorø til Kjøbenhavn.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:]

Til Fru Povstinde Ortved i Roeskilde

haster!

(H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 308-09)