Dato: 10. maj 1861
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1861. 10 Maji Kbhavn.

Uden Opfordring fra Edvard havde jeg ej besværet Dem, kiære Andersen, med disse faa og ubetydelige Linier; de skulle ogsaa indskrænke sig til at udtrykke for Dem min Glæde over de nylig hertil indløbne kiærkomne Efterretninger om og fra Dem og Deres kiære Reisefælle. Hils den gode Jonas kiærligst, og vær Selv venligst hilset af

Deres gamle Ven.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost