Dato: 15. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Avignon 15 April 1861.

Kjøre Frøken Ørsted!

Her fra den gamle pavelige By ved Rhonen, hvor jeg kom i Middags og bliver til imorgen begynder jeg denne Skrivelse der eneni et Brev fra min unge Ven Collin til Frøken Wanscher, vil om nogle Dage være hos Dem. Her er fuldkommen Sommer; Platanerne grønne, Guldregn og Seriner i fuld Blomstring. Folk sidde og arbeide paa Gaderne, som man for Solheden har spændt et Stykke Lærred ud over; jeg har foremelig været generet af heden i Dag da jeg foer her til; iøvrig er jeg stærk forkjølet og i Basel maatte jeg lade mit Haandled skjære da jeg havde stor Smerte i en Byld der; De veed nok jeg maa altid klage mig. Iøvrigt har jeg stor Glæde af den unge Jonas Collin, han er saa flink med at staae op, saa glad ved Alt hvad han seer og han veed virkelig en heel Deel. Han er ellers daglig ude for at samle Snegle til sig og en offentlig Samling i Kjøbenhavn. Tydskland fløi vi saa temmelig igjennem, kun i Frankfurt var det længste Ophold en halv Dag; der saae vi i Theatret "Undine", der var smukt udstyret. Ikke et Ord Poletik hørte vi i Tydskland og da vi kom ind i Schweitz var alle Aviser og al tale for os Danske. Hvorledes mon de nu løber af. Krig eller Fred, helst det sidste. Det er en høist interessant Vei fra Genf til Lyn, der er flere Tuneler og een af disse brugte vi 8 Minutter for at gjennemflyve. I Neuchatel fik vi besøg af Jules Jurgensen og hans Søn fra Locle; han viste mig en Mængde rosende Anmældelser af den franske Udgave af mine sidste Eventyr og paa banegaarden i Lyon, kjøbte jeg imorges den ældre Samling paa Fransk. Nu er vel Dahlstrøms i Byen, hils dem Alle hjerteligt, ligesom naturligviis, alle Scharlings og Deres Broder Nicolai. I Flensborg fik jeg slet ikke Deres Broder at see; jeg ventede ham hele Aftenen; Madam Rasch meente at han matte være kaldet i Forretninger, det var ret kjedeligt, jeg har endnu aldrig været i Flensborg uden at trykke hans Haand. Ikke sandt, de glæder mig snart i Rom med Brev adresseret til den danske Konsul og Agent Bravo. Tusinde inderlige hilsener til Deres Moder. Siig mig om det seer ud til at vi beholde Fred, dette ligger mig særligt paa Hjertet; - tilgiv at dette Brev er lidt hurtigt skrevet, men jeg vilde ikke at Wanschers skulde have Brev fra Jonas Collin uden at De ogsaa havde et Par Ord fra mig og han vil endelig have sit Brev afsted herfra, hvor jeg nu er lidt træt af Reisen og Løben om i den stærke Solhede.

Her er Brevet! hvert Ord deri være som en hjertelig Hilsen til Dem og alle Deres. Hjerteligst.

H. C. Andersen.

Til Frøken Mathilde Ørsted!

[Udskrift:]

Frøken Mathilde Ørsted

Vestergade i

Kjøbenhavn

(H.C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 47-48)