Dato: 24. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basnæs 24 December 1860

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for de deilige Timer De og Deres Kone forundte mig paa Flugten herud. Det er saa velsignet ret at føle sig velkommen og det føler jeg mig altid hos Dem. Tak for Meddelelsen af hvad De har nedskrevet om Hjemmet og Bedstemoderen, det var saa levende givet, saa beskueligt at jeg synes at have besøgt Dem der i Deres Barndom. Nu er jeg da allerede et Par Dage paa Basnæs, Sneen ligger høit i Haven, saa at jeg saagodt som slet ikke har været ude, men maa nøies med fra Vinduerne at see ud over de pudrede Træer og den frosne Strand; kun i Horizonten / er, som en Stribe, det aabne Vand at see. Her er iøvrigt meget stille og trist, De veed at min fortræffelige Vertinde lider af Melankoli, de to sidste Aaringer hvilede denne over hende just i Juletiden, ogsaa iaar er det samme Tilfældet og det virker naturligviis nedstemmende. Dog det taler de ikke om! Her bliver altsaa meget stille, dog da jeg har et Arbeide med, De veed at jeg skal oversætte Le pardon de Ploérmel, saa har jeg god Beskjeftigelse; jeg har allerede Halvdelen af første Act færdig i disse tre Dage jeg var her. Mit Eventyr om Kjøbenhavns Oprindelse og Fremgang vil vist ogsaa blive bragt paa Papiret, / saa er det udrettet! Det er mig imidlertid veemodstemmende at huske paa, at denne Juul skulde have været tilbragt i Rom, og saa sidder jeg her oppe i Snee og Nordenvind. Nu begynder snart et nyt Aar, hvad mon det bringer? Jeg har en Følelse af at jeg ikke har udrettet nok i dette, som nu forsvinder, jeg har i samme følt en ungdommelig Uro, en Lyst til Omflaggren, som i de allertidligste Aar, men ikke nydt den Glæde derved som i hiin Tid. Ude længes jeg efter Hjemmet, hjemme har jeg Trang til at flyve ud igjen. Der er en underlig Trækfugl Natur i mig! De er langt lykkeligere heri, De føler Ro og Friskhed i det gamle Hjem ved Skovsøen, hvor der ogsaa er / godt og hyggeligt. Hvor mon jeg nu i det kommende Aar skal flyve hen? Faae vi Krig saa sidder jeg fast paa de grønne Øer, vil jeg ikke flyve mere nordpaa, og dertil føler jeg ingen Trang. Dog nu hjertelig Tak for al Deres Deeltagelse i dette Aar, Deres trofaste Venskab og de smukke Dage, jeg tilbragte hos Dem og Deres Kone. Jaften er det Juleaften, jeg skal i Tankerne være hos Dem, maaskee suse lidt gjennem Laurbærtræet hvor jeg jo, siger De, i levende Live spøger. Bring ogsaa Sophie min venlige Julehilsen, jeg tænker hun har pyntet et Juletræ til Dem, eller bragt Blomster fra sin lille Have. Venlige Hilsener til Vennerne i Sorø.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 606-09)