Dato: 24. december 1860
Fra: Ilia Fibiger   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det er med en sand Undseelse af jeg endelig bestemmer mig til at sende Dem denne Bog, skjønt jeg dog ikke riskerer at De skal svare som min Søsterdatter, dengang jeg bragte dem Bogen: Kommer der Eventyr ud af Andersen til Julen et Spørgsmaal, som jeg til hendes store Sorg dennegang mente at maatte besvare benægtende.

At ønske Dem tillykke til Deres Hjemkomst er for sildigt; men en glædelig, en rigtig julelig Jul ønsker jeg Dem af Hjertet. Jeg selv tænker ogsaa, efter mange Aars Afbrud, iaar igjen engang ret at holde Jul, i lille Stil, med mine tre Smaa, hvoraf den Ældste er tre Aar.

Trods al Forventning om Julemandens Komme i Mørkningen kan hun dog nu ikke lade være at vrisse, da de to Mindre sove og Moder skriver - det værste, hun kan gjøre hende. Det er en Stilhed, som ikke er festlig for Andre.

Med den hjerteligste Taknemlighed for al bevist Venlighed, og med det Ønske at De maa have det saa godt i Helligdagene som de tre lykkeligste Børn i Verden - ikke Mine, men de Allerudvalgteste - forbliver jeg

Deres hengivne

Ilia Fibiger.

Østerfælled den 24de Dec: 60.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost