Dato: 18. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 18 Nov 1860

Kjære Ven!

Det Brev jeg i onsdags sendte Dem fra Basnæs har De vistnok modtaget, men da deri min Ankomst til Sorø er sat noget svævende, "Mandag eller Tirsdag", vil jeg i Dag skrive dette Par Ord til større Tydelighed. Jeg kom til Holsteinborg igaar og har lovet at blive her til Tirsdag Morgen, saaledes vil jeg da, om Gud vil, være i Sorø Tirsdag betids før Deres Middags Spisetid; jeg glæder mig særdeles til at tale med Dem og Deres Kone, meddele lidt udførligere om Reiselivet, end Breve kunne give Sligt; men kun at blive Onsdag over hos Dem er mig for kort, tør jeg ikke nok lægge een Dag til og indrette Opholdet saaledes at jeg blive to hele Dage, altsaa fra Tirsdag Middag til Fredag / Morgen. Grevinde Holstein spørger mig om hun ikke nok tør sende Dem en venlig Hilsen, Deres Skrifter glæder og fylder hende og den hele opvoxende Kreds. Det er kjærlige, gode Mennesker; tungt har Vorherre prøvet den unge Pige, Grevindens Søster, hun er meget lidende, men bærer sit Kors saa barnligt rørende, at det gjør et stort Indtryk paa mig. Kirken her paa Gaarden støder lige op til min Stue; i medens jeg skriver dette lyder Psalmesang og Orgel Musik ind til mig, som om jeg stod midt derinde i Menigheden, i denne Stemning vil jeg slutte med de hjerteligste Hilsener til Dem kjære Ven og Deres fortræffelige Kone.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 596-97)