Dato: 27. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden den 27 October 1860

I Onsdags den 24de skrev jeg til Dem et Brev, det jeg selv afleverede paa Posthuset, jeg kan ikke tro at det er gaaet tabt, men fra Dem har jeg ikke hørt et Ord, og jeg var forvisset om at De strax vilde have skrevet; De ma indsee hvor ubehagelig den hele Sag er mig og kjender De noget til min Natur, vide at jeg tager mig det meget nær og adet er mig uforklarlig at jeg kan nævnes som Een der af Vedkommende er blevet "graülich anpeint"

Gjennem hr Wiedemann fik jeg igaar den Beksed fra Dem, [overstr: at den omtale Sag, havde skrevet til Genf, det at det var her at her var en misforstaaelse og at Sagen ganske vilde Klares, ]/

Fra Hr Wie fik jeg igaar den Besked at [overstr. den omtalte Sag] havde skrevet om den omtalte Sag [overstr: at denne hvilede paa en Misforstaaelse] at som grundede sig paa en Misforstaaelse, at Sagen ganske vilde opklares! - At De paa mine to venlige hjertelige Breve, i en Sag, der har stært har afficeret mig ikke selv har forundt mig et par skrevne Ord, er mig uforklarlig, men gjennem hr Wiedemann [overstr: der slet ikke er ] sender mig den Besked at [overstr. Sagen den hele Sag er en Misforstaaelse] det er en Misforstaaelse [overstr: overrasker og er forunderligt og ikke venligt, det har saaret og bedrøvet mig, saaledes som den hele Sag har fordærvet mig mit Ophold i Dresden! og jeg skaffet mig et Par venlige Ord fra Dem vilde have glædet mig høist [overstr: nu udslettet glædet mig]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 729-30)