Dato: 24. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden den 24 October 1860

Kjære Ven!

I dette Øieblik faaer jeg fra Hr Kerthbeny i Genf et Brev der i høieste Grad overrasker, bedrøver og aafficerer mig! De har i et Brev til Boghandler Georg indblandet mig og sagt at jeg ved mit Besøg i Genf er glevet grueligt pumpet af Hr Kerthbeny, saaledes forstaar jeg Ordene i Brevet, som jeg ogsaa kan sende Dem, om De ønsker det. Men hvad der anføres, har jeg aldrig sagt, thi han har aldrig talt til mig om Pengesager, han er, som jeg sagde Dem, da vi talte om ham, kommet mig i møde kun med Velvillie, foræret mig Bøger, viist mig stor Opmærksomhed. Hvad jeg i vor private Samtale, kjære Ven, om denne Mand, udtalte, rigtig nok, uden at tænke paa at jeg skriftligt skulde citeres, var at jeg havde følt /

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 726)