Dato: 23. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Hagberg
Sprog: svensk.

Kjøbenhavn den 23 Mai 1860

Høistærede Hr Professor!

for nogle Dage siden modtog jeg Brev fra vor Ven Kammerherre Beskow i Stockholm, han underrettede mig om at Hans Majestæt Kongen af Sverige havde været saa naadig at sende mig det af Høistsamme forfattede Digt "Heidie Gylfes Datter", Brev men da Bogen var for stor til at kunne befordres med Brevposten, havde Beskow sendt den til Dem, Hr Professor! Nu da det er min Bestemmelse om nogle faae Dage at reise til Udlandet hvor jeg rimeligviis bliver ude et heelt Aar, ligger det mig meget paa Hjertet at erholde snarest Bogen, for at jeg før Afreisen kunde sende Hans Majestæt min allerærbødigste inderlige Tak, jeg tillader mig derfor at bede Dem Hr Professor, naar De har Bogen, strax at sende mig den med Posten til Kjøbenhavn, under mit Navn, adresseret til Excellensen Geheimeraad Collin Amaligade No 9.

Med den inderligste Tak

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 175)