Dato: 22. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Mai 1860

Kjære Ven!

Det var min Bestemmelse at reise fra Kjøbenhavn med Middagstoget paa Fredag for at komme ud til Dem og da Pintsemorgen forlade Sorø, men efter at jeg havde talt med Dem og kom hjem, erindrede jeg at det var Deres Fødselsdag netop anden Pintsedag, da skulde jeg være paa Glorup, og jeg var ikke glad ved at Festdagen saaledes indtraf lige i det jeg var afsted og især da jeg ifjor ogsaa var borte, De erindrer at jeg blev af Kongen kaldet til Frederiksborg; / Nu har jeg imidlertid faaet Brev fra Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup at hans Kone ligger syg i Dresden og han reiser strax derhen, altsaa er mit Besøg paa Glorup opgivet og jeg kan være hos Dem Fødselsdagen; min Reiseplan er altsaa nu, at jeg paa Løverdag, den 26 Mai, forlader Kjøbenhavn og er med Morgen- eller Middags Toget i Sorø, hvor jeg bliver Søndag, Mandag og maaskee Tirsdag og da reiser lige til Udlandet. - De vil jo nok have mig de tre hele Dage. Altsaa kommer jeg ikke, som Aftalen var, Fredag, men derimod Løverdag. Hils paa det hjerteligste / Deres Kone. Skoven er jo nu i sin Deilighed, Veiret smukt, men min Forkjølelse er ikke ganske overstaaet, jeg hoster lidt endnu.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 577-79)