Dato: 5. marts 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 Marts 1860

Kjære Ven!

Siden jeg sidst skrev Dem til, har jeg slet ikke hørt fra Dem; De og Deres Kone ere dog vel? Lad ikke dette lille Brev blive ubesvaret thi jeg har som sagt saa længe slet ikke hørt fra Dem. Herinde ælte vi i Søle paa Gaden eller trippe hen af speilglatte Fortoge, Theatret frembyder intet nyt, men Baller er her nok af og jeg har i den sidste Tid, været paa alfor mange, dog ikke længer end en timestid hver Gang; det morer mig at see de unge smukke Piger, nydeligt klædte paa; hos den amerikanske Minister forleden, havde / Ballet noget mere eiendommeligt end sædvanligt; her blev mellem Dandsene spillet flere national Sange, saaledes "den tappre Landsoldat". Endelig i Dag er Vandet udenfor mine Vinduer blevet synligt, det klare grønne Søevand mæler om at Naturen faaer sine Baand løsnet, Reisetiden for mig nærmer sig da, jeg tænker sidst i Mai at flyve ud og det er min Bestemmelse at være i Juni nede i det bayriske Tyrol hvor i Ober Ammergau, hvert tiende Aar af Bonde-Befolkningen gives religiøse Skuespil i det Frie; det er kun hvert tiende Aar, og netop iaar er det eet af disse Aaringer; jeg læser at den Mand som der for ti Aar siden fremstillede Christus, / skal iaar, da han er saa meget ældre, spille Pilatus. Den næst ældste Søn af Kammerherreinde Neergaard, er i forrige Uge reist til Jerusalem, de ventede at han, som igaar, var naaet Ægypten. Skuespilleren Professor Nielsen er det meget daarligt med, jeg frygter at han ikke gaaer Sygdommen igjennem. Jeg har i den sidste Tid ikke skrevet meget, det sidste var Besøget hos Dickens der stod i den berlingske Tidende og dernæst en lille Historie: "Fløttedag" som fik Plads i illustreret Tidende, begge have De vel seet? Jeg tænker at i næste Nummer kommer min Sang: "Jylland", med Heises Musik; seer De ham og / hans Kone vil De da hilse dem fra mig, ligesaa Boyesens, Wilsters Zeuthens og Harder. De selv og Deres Frue komme vel ind til Udstillingen, men nok ikke før sidst i April; pleier De ikke saaledes? Paa den Tid vil De da faae Bournonvilles nye Ballet "Langt fra Danmark" og af ældre Syngestykker rimeligviis: "Martha" og "Røverborgen". Fra Digteren Munch i Norge fik jeg forleden Brev [Brev], deri vare Hilsener til Dem og Deres Kone; han synes endnu ikke ret at kunne løfte Sindet, hele Brevet bevægede sig meest om Tabet af Sønnen der døde i Nizza. Nu lev hjertelig vel! lad mig snart høre lidt fra Dem.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 573-76)