Dato: 26. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Marie Hall
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 Januar 1860.

Deres Naade!

Til paa Løverdag Middag har jeg allerede for flere Dage sidenmodtaget en Indbydelse fra Kammerherreinde Neergaard, og kan altsaa ikke denne Gang nyde Godt af Deres Naades Velvillie mod mig.

Hvad det at læse angaaer, Da er jeg for Øieblikket saa forkjølet at jeg desværre ikke kan, men haaber snart at føle mig bedre og beder derfor, at Deres Naade om kort Tid vil glæde mig med at bestemme en Dag, helst om Formiddagen, at De og Deres Mand finde det beleiligt til lidt Læsning. Alt dette vilde / jeg mundtligt have forebragt i Dag, da jeg gik ind til Christianshavn hvor jeg troede at De endnu boede, men der hørte at jeg maatte søge Dem paa Bakkegarden. Min hjerteligste og ærbødigste Hilsen til Dem og Deres Mand.

Deres Naades hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Hall født Brøndsted. /

[udskrift:] Deres Naade Fru Hall født Brøndsted

Bakkehuset ved Balby.

(H.C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 241, billed 6637-39)