Dato: 17. november 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Heise
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Nov: 1859

Kjære Ven!

Ja, De tillader at jeg benævner Dem saaledes, thi i Deres Musik var De allerede længe for mig en kjær Ven! Tak for den smukke Melodie til "Jylland." Emil Hartmann spillede og sang den strax igaar for mig da jeg fik den og vi vare begge meget glade over hvad De har givet os. Delbanco fik den ogsaa strax tilsendt og han takker særdeles. Paa Søndag kommer et Musik-Stykke i "Illustreret Tidende", altsaa ikke Deres med og det næste Nummer faaer ikke Musik, men da i det paafølgende vil Publicum blive glædet med den nye inderlige Melodi. Hjertelig Tak! snart skal De fra mig faae et nyt Hefte Eventyr og Historier. Hils Deres elskværdige Kone og de kjære Ingemanns.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 4-5)