Dato: Februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Nye Eventyr og Historier

af

H. C. Andersen.

Tredie Samling.

Indeholder.

Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre.

Pigen som traadte paa Brødet.

Taarnvægteren Ole.

Anne Lisbeth.

Børnesnak.

Et Stykke Perlesnoer.

Den sidstnævnte har ved Nytaar 1857 været aftrykt "Folkekalenderen", men den kommer her som Indledning eller rettere Modsætning for en anden lille Historie af samme Navn, og som er ganske ny, saa at dette Hefte bliver omtrentligt et af ganske nyt Indhold. "De Vises Steen" kommer derfor nu ikke med, men gjemmes til et følgende Hefte.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Hr Boghandler Th: Reitzel!

L.-Petersens sml. nr. 238.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret