Dato: 7. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 Januar 1859 [dvs 1860]

Kjære Fru Scavenius!

Igaar feiredes den gamle Excellense Collins 84 aarige Føselsdag, han var meget rask og livlig, et Par Viser bleve afsjungne og han fik fra sine Børnebørn og Venner i Norge Hilsen gjennem Telegrafen. - Excellensen Moltke Bregentved har været meget syg, men er i Bedring, jeg har i denne Morgen hørt til ham og det var meget godt. Grev Leon har jeg talt med, han spurte hjerteligt til sin kjære Tante.

Det var da en høist kjedelig Reise herind med Godstoget! tænk / vi brugte halvtredie Time om at kjøre fra Roskilde til Kjøbenhavn, her kom vi først Klokken syv om Aftenen, matte saa vente til det andet Tog kom afsted og halv otte blev Tøiet udlevereet, saa at jeg først efter otte var i mit Hjem; paa KOmedie kom jeg da ikke og har endnu ikke været der. Paa Tirsdag optræder Fru Heiberg som Lady Macbeth, jeg glæder mig dertil. Gid nu at dette lille Brev maa finde Deres Naade vel og hele Omgivelsen ligesaa! tak for det ædle Hjertelag hvormed Deres Naade altid saa venligt seer mig, saa at Basnæs er blevet mig som et kjært Hjem. Gud lade sin Sol skinne ind i dette kjære Hjem og Gjesterne derude! hils hjerteligt og meget hver især, Frøken Luzie, min Ven Otto, Mis Dunloup og Frøken Lutzou, ligesom Hr Ferslev! - Dersom jeg oppe i Skrivebordet skulde have glemt en lille Nøgle, der hører til en Skuffe i kjøbenhavn, da vil jeg bede om at faae den sendt, ellers maa jeg lade gjøre en ny, jeg havde den med til Basnæs, men savner den nu! - Hos Ørsteds hører jeg at de er en kold Vinter i Nizza, hvor Enkedronningen er; Sneen skinner rundt omkring.

Et nydeligt Skrivetøi og flere smukke Nips-Sager stod til mig da jeg kom Hjem, som Julehisener. Hos Kongen har jeg været tilsagt, medens jeg var paa Basnæs jegg erfarer det nu ved min H

|[slutning mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 99-100)