Dato: 28. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 28 December 1858

Kjære Frøken Ørsted!

Uagtet jeg ikke erindrer Deres Huusnummer, haaber jeg dog at dette lille Brev, ved Fru Kock, finder til Dem og kan birnge Dem, Deres Moder og Broder min hjerteligste Hilsen og gjentagne Tak for det gamle Aar. Julen er tilbragt meget stille paa Basnæs, ingen Fremmede, ingen Selskaber, stille, eensom, det jeg dog saa godt finder mig i, havde det ikke været saa graa, saa ruskende Dage. Imidlertid har jeg skrevet en ny Historie "Hvad Vinden fortæller eller Historien om Waldemar Daa og hans Døttre", den er een af de bedst fortalte/ af mig, De skal høre den naar jeg kommer til Byen, og det er rimeligviis næste Mandag eller Tirsdag; jeg kommer da, dersom De er hjemme, Onsdag Middag og har Historien med. Det var da et hæsligt koldt og stormende Veir jeg havde paa Reisen fra Kjøbenhavn til Sorø, og Dagen derefter hos Ingemanns var det en Kulde, en saa gjennemtrængede Blæst, at vi slet ikke kunde faae Varme i Stuen. Søndag-Aften spillede Elverne paa Academiet Hostrups: "En Spurv i Tranedands", jeg saae den første Act, listede mig saa bort thi der var overfyldt, meget varmt og dertil Træk. Ingemanns vare, som altid, rare og elskelige! /

De to Gamle lever et lykkeligt velsignet Liv. Gud veed om jeg næste Aar tilbringer min Juul i Danmark eller i Rom, mere stille end den har været iaar har jeg ikke kjendt den; det gjør mig ondt at Operaen Fidelio, ideligt opføres, nu jeg er paa Landet, jeg seer den maaskee nu slet ikke, naar jeg kommer til Staden.

Gid at det nye Aar bringe os Alle meget Godt og Glædeligt, fremfor Alt Sundhed og et godt Humeur. Jeg var, som De veed, ikke i Byen paa Deres Onkels Fødselsdag, ellers havde jeg været at gratulere ham.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

/

[Udskrift:]

Til Frøken Mathilde Ørsted, boer i Farvernes Gaard paa Vestergade i Kjøbenhavn

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 32-34)