Dato: 13. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 13 December 1858.

Kjære Ven!

Om Gud vil, reiser jeg næste Mandag til Basnæs og bliver der i Julen; nu vilde jeg saa gjerne, endnu engang i dette gamle Aar være sammen med Dem og Deres Kone, derfor har jeg tænkt at indrette Jule-Reisen saaledes, at jeg først kommer en Dagstid til Sorø. De har jo Plads til mig? Jeg kommer Løverdag den 18de med Middags Toget og bliver da til Mandag-Morgen. Den nye Kalender, med en Fortælling af Dem og et Eventyr af mig, bringer jeg Dem. / Delbanco har lovet mig til den Tid at erholde til Dem Deres Exemplar. Rasmus Nielsen har hørt mit Eventyr og han synes saa særdeles godt om det, ja erklærer det, efter hans Smag, for det bedste. "Den grimme Ælling" siger han er Digteren selv, men det nye Eventyr er Digterens Digtning, gid nu De og Deres Kone maa synes om det; jeg haaber at Meget deri vil tiltale Dem. Paa Onsdag gaaer for første Gang i Casino min Eventyr Comedie: "Lykkens Blomst", jeg er bange at den der ikke vil slaae Rod. - Fru Hartmann ligger endnu syg, men er i Bedring. Bournonvilles nye Ballet: / "»Festen i Genzano", gives første Gang næste Søndag, men da haaber jeg at holde Fest hos Dem i Sorø. Altsaa, om Gud vil, Løverdag Klokken 4 om Eftermiddagen (den 18de) sees vi i Sorø.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen.

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 520-22)