Dato: 7. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 December [1858]

Kjære Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Deres velsignede Brev og for det venlige Løfte at Vognen maa hente mig i Slagelse; imidlertid, indseer jeg nu, at det ikke bliver mig mueligt at være der, saaledes som jeg sidst haabede og skrev, den 17 December; jeg kan ikke tage fra Byen før "Lykkens Blomst" er opført i Casino, jeg maa være der ved alle Prøverne og første Forestilling bliver ikke før i næste Uge, Onsdag eller Fredag; det er mig ret kjedeligt idet jeg saa gjerne allerede Onsdag tog afsted til Ingemanns og da derfra om Fredagen til Slagelse, det gaaer nu ikke og jeg iler derfor med at bede Deres Naade, om Vognen m komme til Slagelse, ikke Fredag den 17, men derimod Mandag den 20de; jeg skal da komme med Morgentoget. Fjorten Dage ønsker jeg at turde blive i det kjære Hjem paa Basnæs og beder derfor om Deres Naade vil beholde mig fra 20de December til 3 Januar, det er saaledes hele to Uger. Hjertelig Tak for al Deres Godhed for mig; de bedste Hilsener til Deres Omgivelse; i Dag maa jeg slutte Brevet i hast, da jeg skall paa den første Prøve.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost