Dato: 24. oktober 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 October 1858

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres trofaste Sindelag mod mig, tak for den kjærlige Følelse der har ledet Dem til at tilegne mig Deres første større Digtning; jeg har nu læst den og ved Læsningen heelt igjennem glædet mig over det Sunde, Sande og Friske i denne smukke Idyl. Gid De maa faae Glæde i Verden over hvad de med varmt Hjerte har givet, og skulde Critikken forstene Dem Eet og andet, svar ikke, men følg Goethes Ord:

"Wer etwas taugt, der schweige still
Im Stillen giebt sich's schon."

jeg kommer en Formiddag hjem til [/]Dem og skal da udførligere udtale mig om Indtrykket af Deres smukke Digtning. Lev hjerteligt vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

ST

Hr Carl Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm