Dato: 22. oktober 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk.

[22.10.1858]

Min kjære dyrebare Ven!

I mange Tider har jeg ikke hørt fra Dem, og De har Ret til at sige det samme om mig, men tidt og altid inderlig var De i min deeltagende Tanke. I Dag er mit Brev dog kun et Par ORd, meest for at anbefale Dem en dansk Sangerinde, der som Kunstnerinde fortjener at kjendes i Tydskland, hvor hun nu for første Gang vil lade sig høre, særligt i Dresden og Weimar, helst her ved Hoffet; hun er en Datter af vor udmærkede Balletmester Bournonville, hendes Moder er nær Veninde af Jenny Lind, hun er en ung Dame der hører til de bedste Kredse, omhyggelig opdragen og her meget agtet og afholdt; vil De forebringe Storhertugen hendes særdeles Ønske at høres ved det weimarske Hof og tillægge min særdeles Bøn derom; hun er af Hartmann/ og Gade anbefalet til Koncermester Lizt og jeg har {overstr: ogsaa] givet hende Brev ogsaa til Dingelsted, men disse Ord til Dem stoler jeg paa vil meest være hende til Gavn, da jeg hos saa mange Personer paa Deres Venskab og Godhed for mig. - De sidste Dage har været mig tunge, en Veninde fra Barndoms Aarene Frøken W, de har set hende omtalt af mig i "Das Märchen &" var paa Dampskibet Austria der gik op i Flemmer og er omkommet; det har dybt grebet mig! Lev vel!

Deres trofast hengivne

H. C. A.

E.S.

Snart vil De modtage et Bind nye Eventyr og Historier, der her i Danmark i Original Udgave har gjort meest Lykke, næsten af alt hvad jeg har skrevet, dersom jeg tør dømme after Bogens Afsætning.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 94-95)