Dato: 20. oktober 1858
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag - Morgen Kl 10. d. 20 Oct. 1858

Høitærede Ven

Jeg har været hos Dig for at tale lidt om Liden Kirsten og beder Dig i den Anledning at møde mig iaften Kl 8 paa Theatret, hvor jeg vil føre Dig og med mig til lnspecteur Patges, for at afgjøre det fornødne med Hensyn til Costumet (navnlig Forklædningerne). Dernæst vil jeg underrette Dig om Charlottes Afreise paa Løverdag- Morgen og beder Dig derfor om Din værdifulde Anbefaling som lntroduction i Weimar og Dresden, da Charlotte agter at gæstere der, om det lader sig gjøre,

Din hengivne Ven og Beundrer August Bournonville.

[Tilføjet med H C. Andersens håndskrift:] Fredag Kl 1

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter