Dato: 15. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Sept 1858

Kjære Ven!

I Haab, at det stadigt er gaaet fremad i Bedring med Deres Kone, tænker jeg paa at aflægge en lille kort Vesit ude hos Dem, fra den ene Dag til den anden; jeg vil ogsaa et Par Dage til Basnæs, og min Plan var altsaa den, at kommer jeg ikke til Uleilighed, det vil sige er Deres Kone oppe og ikke trættes ved et Besøg af mig, da kommer jeg, om Gud vil, med Middagstoget Mandagen den 20 September og bliver til Toget næste Formiddag / gaaer til Slagelse; jeg har da en heel god Aften at være sammen med Dem og kan lidt gladere og sorgløs tale med Dem begge to om Reise-Flugten denne Sommer.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

til Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 510-11)