Dato: 25. august 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Glorup den 25 August 1858

Kjære Ven!

Det er nu paa fjerde Uge at jeg har været syg, ellers havde De hørt fra mig, jeg er imidlertid, men under febrile Smerter naaet i forgaars her til Glorup. Jeg fik sidst i forrige Maaned to Bylder under min høire Arm, de voxte til Størrelse af et Fugleæg og jeg tog til Dresden hvor Kongens Livlæge, Carus jevnlig saae til mig og efter 14 Dage gik der da Hul paa Jobsiaden, men de varme Omslag har fremkaldt tre nye, mindre, der nu i en 10 Dage har piint mig, saa at jeg den hele Hjemreise har været ganske febril; jeg vil ikke gjerne til Kjøbenhavn før den første September, da ere mine Værelser istand og derfor / tænker jeg, dersom det ikke bliver daarligere med mig, at jeg bliver her paa Glorup til Løverdag Aften, da vilde jeg med Banetoget som gaaer om Aftenen Klokken 7 1/4 fra Korsøer komme til Dem og blive til Onsdag morgen, altsaa tre hele Dage, De har vel Huusrum, som De har Hjerterum; føler jeg mig derimod vedvarende slet, da bliver jeg kun fra Aften til Morgen hos Dem, for snarest at naae Kjøbenhavn. - See alt dette er jo en daarlig Slutning paa denne Sommer-Udflugt, men meget Smukt og Godt har jeg dog seet og nydt, Meget vil jeg kunde fortælle Dem og Deres Kone, er jeg kun nogenlunde ved Kræfter og Humeur. De kjærligste, hjerteligste Hilsener

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

E.S

Jeg skriver saa lidt, da det anstrænger min Arm! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 506-07)